SJEZD NA DIVOKÉ VODĚ SJEZD NA DIVOKÉ VODĚ
(počet fotek: 76)
RYCHLOSTNI KANOISTIKA RYCHLOSTNI KANOISTIKA
(počet fotek: 156)
OSTATNÍ LODĚ OSTATNÍ LODĚ
(počet fotek: 10)
KÁNOISTICKÝ ODDÍL PÍSEK KÁNOISTICKÝ ODDÍL PÍSEK
(počet fotek: 12)